PAYANY (DPA) cam kết một hệ thống trao đổi giá trị công bằng ở phạm vi toàn cầu. Cơ chế blockchain tân tiến Proof-of-Contribution (PoC) của chúng tôi là thuật toán đồng thuận độc nhất được phát triển riêng bởi Bộ phận Phát triển Kỹ thuật của DPA. 
Sử dụng ít năng lượng hơn nhiều so với các blockchain khác đồng thời cho phép giao dịch nhanh hơn. Chúng tôi tự hào DPA là loại tiền điện tử minh bạch, linh hoạt và thân thiện với môi trường nhất hiện có
PoC (Proof oContribution):  
Bằng Chứng của sự Đóng Góp   
PoC dựa trên sự đóng góp của người dùng vào mạng lưới. Lượng coin khai thác  xác định bởi số vốn được gửi. Những thông tin đó sẽ được lưu trữ và hiển thị công khai trên hợp đồng thông minh của hệ thống Blockchain Ethereum và sau đó sẽ được thi hành tự động.
Sử dụng DPA như một phương tiện trao đổi linh động. Chấp nhận thanh toán bằng DPA trong cửa hàng, hỗ trợ doanh nghiệp của bạn hoặc sử dụng trực tuyến.
"Một kế hoạch tài chính tốt là một bản đồ chỉ cho chúng ta thấy chính xác những sự lựa chọn mà chúng ta thực hiện hôm nay, sẽ có thể ảnh hưởng như thế nào tới tương lai."  

- Alexa Von Tobel
Quỹ đóng góp được bảo lưu vào Smart Contract và được hiển thị minh bạch trên hệ thống Blockchain Ethereum
Không ai có quyền can thiệp vào nguồn quỹ bảo chứng, kể cả nhà phát triển. Tất cả đều tuân thủ theo nguyên tắc khắt khe của sổ cái phi tập trung và tự động Smart Contract 
DPA Token không tự sinh ra và bắt buộc sẽ bị đốt đi. 
Cơ hội tăng trưởng  giá trị DPA Token.
Hệ sinh thái DPA sẵn sàng để sử dụng như Thương mại điện tử, Mạng xã hội, Trò chơi trực tuyến và nhiều hạng mục đang được phát triển
Giao dịch tự do, khẳng định giá trị độc lập của DPA. Bất cứ thời điểm nào, khách hàng cũng có thể chủ động rút ETH chỉ cần sở hữu DPA.
Copyright(c)payany.biz